«
  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır?

Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır?

Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır

Halk arasında geri ödemesiz kredi olarak anılan hibeler, çeşitli devlet kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından veriliyor. Tarım, hayvancılık, ticaret, sağlık ve diğer birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, işlerini geliştirmeleri, büyütmeleri veya yeni iş yerleri açmaları için verilen destekler, çok geniş bir alanı kapsıyor. Ülkemizde özellikle son on yıldır girişimciliğe verilen önem neticesinde pek çok kuruluş, girişimcilik destekleri de veriyor.

Geri Ödemesiz Kredi Nedir

Kredi, banka ve finansal kurumlardan alınan, belirli bir vadede ve belirli taksit oranında geri ödenmesi gereken finansman desteğidir. Hibe ise işletme ve kişilerin herhangi bir kurum ya da kuruluştan aldıkları, geri ödeme yapmaları gerekmeyen finansman desteğidir.  Geri ödemesiz kredi denildiği zaman hibe destekleri akla gelmelidir. 


Ülkemizde ekonomik faaliyetleri desteklemek için verilen hibelerin yanı sıra nakdi olmayan destek unsurları da bulunuyor.  Nakdi olmayan destekler;

-Yeni açılacak işletmeler için fizibilite desteği
 -Döviz kazandıran firmalar için proje destekleri
– Projeler için danışma desteği
 -Eğitim desteği
 -Test, analiz ve belgelendirme destekleri
 -Sınai ve fikri mülkiyet desteği, gibi çok fazla konuda verilen profesyonel yardımlardır.

Geri Ödemesiz Kredi Veren Kurum Ve Kuruluşlar

Ülkemizde, birey ve işletmelere, faaliyet alanlarına göre geri ödemesiz kredi yani hibe desteği veren kurum ve kuruluşların başında; Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB, Bölgesel Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK,  Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı ve kooperatifler yer alıyor.
Her biri kendi faaliyet alanlarında farklı konularda ve miktarlarda mali destek sunan bu kurum ve kuruluşlar, teknik destekler, vergi muafiyeti, elektrik su gibi kullanımlarda ödeme muafiyeti ve çeşitli mali olmayan desteklerle de kişiler ve işletmelere destek oluyor.

Geri Ödemesiz Kredi Hangi Alanlarda Verilir

Geri ödemesiz kredi, tarım, hayvancılık sanayi,  ihracat,  imalat, pazarlama gibi pek çok alanda veriliyor. Her alanın kendi içerisinde kategorilere ayrılmasıyla verilen destekler özelleştiriliyor. Kurum ve kuruluşlar, hibe verirken bir takım koşulların yerine getirilmesini bekliyor.  Verilen hibelerde ise çeşitli oranlar söz konusu oluyor.

KOSGEB Geri Ödemesiz Kredi İmkânları

Ülkemizde hibe denilince akla ilk gelen kurumlardan biri olan KOSGEB, sayısız mali ve mali olmayan desteği ile ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekliyor. KOSGEB desteklerini;


-Girişimcilik destekleri
-Laboratuvar hizmetleri
-Kobilere finansman desteği
-ARGE destekleri
-İşletmeleri geliştirme ve uluslararası hale getirme destekleri, şeklinde kategorilere ayırıyor.


Her bir kategoriyi kendi içinde başlıklandırarak, mali destekler, teknik destekler ve mali olmayan destekler sunuyor. KOSGEB, personel gideri, kira gideri, makine, ekipman yazlım gideri gibi gider kalemlerinde %75’e varan geri ödemesiz kredi desteği ile işletmeleri çok büyük oranda destekliyor.
Girişimcilik konusunda girişimciliği geliştirmek için kuruluş desteği olarak, başlangıç için işletme türüne göre 5000-10000 lira arasında destek, performans geliştirme içinse; 5000-20000 arasında destek imkânı sunuyor.
Geri ödemesiz krediler belirli bir oranda olurken kimi konularda işletmenin tüm ihtiyacını gidermek amacıyla %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli finansman desteği de sunuluyor. Bunların yanı sıra; işletmelerin üretim yaptıkları ürünlerin kalitelerini artırmak amacıyla laboratuvar hizmet desteği de sunan KOSGEB, çevre ölçümleri, risk tespitleri gibi teknik destekler de veriyor.
Geri ödemesiz kredi veren kurum ve kuruluşlar, başvuru koşullarını internet adreslerinde detaylı olarak yayınlıyor. Hemen hemen tüm kurumlar hibe vermek için bir proje görmek istiyor. Bu projeye göre belirtilen gider kalemleri için ayrı ayrı oranlarda hibe veriliyor. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte kurumlara şahsen yapılıyor.

Bir Cevap Yaz

finans Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *